Bezplatné vzdelávanie

Bezplatné vzdelávanie

Úvod   Dnešná doba je veľmi dynamická to, čo si vedel včera nemusí stačiť dnes alebo je to už zastaralé. Zvyčajne kvalitnejšie vzdelanie je platené, pretože lektora treba zaplatiť – jeho plat, vzdelávanie, pridružené náklady.   No nie vždy to tak musí byť....
Členská sekcia vs online kurz

Členská sekcia vs online kurz

Všimol som si, že mnoho ľudí má zmätok medzi členskými sekciami a online kurzami. Tento článok má za cieľ pomôcť vám objasniť rozdiel medzi nimi. Ešte donedávna som ani ja sám celkom nechápal rozdiel medzi nimi a všimol som si, že mnoho klientov, ktorí ma oslovili s...