Úvod

 

Dnešná doba je veľmi dynamická to, čo si vedel včera nemusí stačiť dnes alebo je to už zastaralé. Zvyčajne kvalitnejšie vzdelanie je platené, pretože lektora treba zaplatiť – jeho plat, vzdelávanie, pridružené náklady.

 

No nie vždy to tak musí byť. Existuje aj bezplatné vzdelávanie – napríklad, že niekto tvoje vzdelávanie zafinancuje za teba. V dnešnom článku sa budem písať o bezplatnom vzdelávaní, jeho výhodách, výzvach a možnostiach.

 

Výhody bezplatného vzdelávania

 

Zvýšená sociálna mobilita: Bezplatné vzdelávanie umožňuje ľuďom z rôznych socioekonomických prostredí dosiahnuť svoj plný potenciál bez ohľadu na ich pôvod. Nie všetci máme rovnakú štartovnú pozíciu, no zároveň sa na svoju nevýhodu nemôžeme donekonečna vyhovárať. Možnosti, ako svoje nevýhody prekonať, či dokonca využiť vo svoj prospech existujú. Len ich treba využiť. Bezplatné vzdelanie je jedna z možností, ako prekonať túto nevýhodu.

 

Znížená nerovnosť: Poskytovaním rovnakých príležitostí pre všetkých môže bezplatné vzdelávanie pomôcť znížiť nerovnosť v príjmoch a bohatstve. Samozrejme samotné vzdelanie nefunguje ako čarovný prútik, ktorý vytvára príjem, no zároveň zvyšuje výrazne šance, že človek ktorý sa vzdeláva si príjem zvýši. Ak človek nevie „nič robiť“ logicky si ťažšie nájde dobre platenú prácu. Ak napríklad naučí zvárať otvoria sa mu možnosti.

 

Stimulovanie hospodárskeho rastu: Vzdelaná pracovná sila je kľúčom k inovatívnej a konkurencieschopnej ekonomike. Bezplatné vzdelávanie môže viesť k vyššej produktivite a rastu HDP. Ak sú obyvatelia viac vzdelaní, rastie celá spoločnosť. Navyše ľudia radi napodobňujú. Ak napríklad Fero vidí, že jeho sused si spravil rekvalifikačný kurz inštalatéra a kúpil som po roku nové BMW má motiváciu skôr ako, keby nevidel úspech svojho suseda. Povie si, čo som horší ako on?

 

Posilnenie občianskej spoločnosti: Vzdelaní občania sú aktívnejšími účastníkmi demokracie a lepšie sa rozhodujú. Ľudia, ktorí majú väčší všeobecný prehľad sú menej náchylný na manipuláciu, viac veria svojím rozhodnutiam a sú viac „samostatný“ či už finančne alebo mentálne.

 

Zníženie kriminality: Štúdie preukázali, že existuje korelácia medzi vzdelaním a nižšou mierou kriminality. Ako ľudia robíme to, čo je pre nás najľahšie. Kriminálnik vníma krádež, ako najľahší spôsob získania peňazí. Keby mal viac možností získania peňazí, ktoré by boli dokonca ľahšie „neláka“ ho to kradnúť. Ak ich nemá uchýli sa k „jednoduchšej“ možnosti ( z jeho uhla pohľadu). Ak sa mu možnosti otvoria – vzdelaním, pochopí že kriminalita nie je tak výnosná ako si myslel.

Otvoria sa mu oči.

 

Aké sú momentálne možnosti bezplatného vzdelávania na Slovensku?

Bezplatné vzdelávanie 1

Na Slovensku momentálne prebieha Národný projekt Zručnosti pre trh práce. Je to projekt, cez ktorí sa môžu bezplatne vzdelávať nezamestnaní  a záujemci o zamestnanie (sú to ľudia ktorí síce zamestnanie majú, no zároveň sa zaevidujú na úrade práce ako záujemci o zamestnanie, chápe sa pod tým že uvažujú nad zmenou práce, alebo sa chcú udržať na trhu práce).

 

Financie v projekte sú obmedzené takže ak máš záujem využiť túto možnosť konaj rýchlo, pretože, keď sa peniaze vyčerpajú táto možnosť sa nemusí tak ľahko opakovať.

 

Môže si vybrať niektorí z našich vzdelávacích kurzov.

 

Akým spôsobom prebieha bezplatné vzdelávanie?

  • Navštívite úrad práce a požiadate o žiadosť alebo si ju stiahnite tu
  • vypíšete žiadosť
  • kontaktuje ťa a ja vám vyplním potvrdenie poskytovateľa vzdelávania
  • pošlete potrebné dokumenty na úrad práce
  • po schválení sa začne vzdelávať

 

Prekážky pri bezplatnom vzdelávaní

Nedostatočná povedomosť a dostupnosť

O tomto projekte je pomerne malé povedomie, navyše keďže je na trhu veľa uchádzačov, ktorí ju chcú využiť nie je možné aby bolo každému vzdelávanie preplatené. Zvyčajne sa peniaze na obdobný projekt vyčerpajú behom pár mesiacov.

Kvalita vzdelávacieho obsahu

Nie všetky kurzy sú rovnako kvalitné. Niektoré sú priemerné, no niektoré sú podpriemerné. Kvalitu môžeš dopredu ťažko hodnotiť. U nás je možnosť využiť ukážkovú hodinu úplne zdarma a bez záväzkov. Stačí napísať – chcem ukážkovú hodinu zdarma. Alebo zavolať na 0905 885 383

Financovanie a udržateľnosť projektov

Bezplatné vzdelávanie je zvyčajne financované z fondov EÚ. A tie takisto nie sú neobmedzené. BEZ nich, aby bolo bezplatné vzdelávanie veľmi obmedzené. Môže ho financovať aj štát, ale ten má menej voľných zdrojov, najmä v dnešnej dobe vysokého štátneho dlhu. Aby takéto bezplatné vzdelávanie malo zmysel musia jeho absolventi priniesť späť peniaze – platením daní inak to nemá význam (tým, že začnú pracovať, prípadne zarábať viac ako pretým).

 

Technologické bariéry a digitálna priepasť

Hoci je 21 storočie, nie každý vie používať počítač a má dostupný dostatočne rýchly internet (internetové prepojenie). Ale aj to sa dá naučiť.

 

Záver

 

Bezplatné vzdelávanie otvára možnosti. Treba ho využiť pokiaľ je možnosť, nikdy nevieš kedy sa ti to môže zísť a aké možnosti sa ti otvoria. Oproti škole je tu tá výhoda, že si môžeš vybrať tému, odbor, ktorý ťa baví a zarobiť si často po kurze peniaze. A potom si kúpiť to, po čom túžiš. Či už je to auto, dovolenka alebo nový počítač…

 

Netreba váhať, lebo možnosti sú časovo obmedzené. Možno za dva mesiace už nebude možné vôbec preplatiť rekvalifikačný kurz!