Hanblivosť bol či je strašiakom mnohých ľudí, možno práve teraz aj teba. Je to štýl správania ktorý je značne obmedzujúci. Ak si hanblivý či hanblivá automaticky sa prezentuješ v horšom svetle.

 

Hanbliví ľudia reagujú tak, že cítia trápne či nepríjemne napríklad keď sa s niekým stretnú alebo rozprávajú. Ostýchavosť je reakcia na strach, výskumy naznačujú že je časť mozgu ktorá spôsobuje plachosť. Silný vplyv na to má výchovný štýl rodičov a životné skúsenosti. Súvislosť strachu a sebavedomia som rozoberal v článku: Sebavedomie a strach.

 

Plachosť je odlišná od introverzie. Ak si napríklad introvert cítiš sa nabudený ak si sám. Hanbliví ľudia sa často priam zúfalo chcú spojiť s ostatnými, ale nevedia zniesť úzkosť ktorá u nich vzniká pri kontakte s ľuďmi. Ich snaha zamerať svoju pozornosť do vnútra voči sebe – sledovať vlastné správanie a vnímanie nedostatkov im môže znemožniť v rozvoji nových vzťahov.

 

Výskyt hanblivosti sa po svete líši. Pre ilustráciu:

 

  • Približne 40 až 50% dospelých Američanov sa považuje za plachých
  • Štúdie ukazujú že 31% Izraelčanov je plachých
  • Až 57% Japoncov je nesmelých

 

Ako prekonať hanblivosť?

hanblivá žena za kvetom

V minulosti som bol aj dosť hanblivý a zároveň neistý – nesebavedomý. Veľmi ma to obmedzovalo. Vyhýbal som sa rozprávaniu s inými ľuďmi najviac ako to bolo možné. V extrémnych prípadoch som sa prestal zdraviť niektorým ľuďom, lebo čo budem robiť ak sa začnú so mnou rozprávať?

 

Zdroj hanblivosti je podľa mňa najčastejšie nízke sebavedomie. Prípadne s ňou úzko súvisí – zosilňuje plachosť. Viac pochybností, viac rozmýšľania – menej akcie – pasivita – strach – plachosť.

 

Mne napríklad pomohlo „nútiť“ sa do rozprávania s cudzími ľuďmi. Najprv som sa napríklad pýtal na čas a podobne. Teraz ale viem že keby som mal zdravé sebavedomie prekonal by som hanblivosť oveľa rýchlejšie.

 

Práve preto že chápem aké to dokáže byť silne obmedzujúce, učím ľudí v mojom kurze ako mať zdravé sebavedomie. V ľudskej spoločnosti je vhodné nebáť sa prekážok a viac si veriť.

 

Prekonaj svoju hanblivosť!

 

Predstav si teraz že namiesto hanblivosti sa u teba prejavilo takéto správanie a začali sa ti diať takéto veci:

 

  • S ľahkosťou sa zoznámiš s novými ľuďmi
  • Ľudia ťa akceptujú, dôverujú ti a radi s tebou trávia čas
  • Si obľúbený u ľudí ktorých názor rešpektuješ, nemusíš byť obľúbený u všetkých, to nie je predsa možné
  • Vďaka novým známostiam vieš požiadať o pomoc a podporu, ľudia ťa vypočujú
  • Zvíťazil si nad strachom (jasné občas sa stále bojíš ale strach už nemá nad tebou absolútnu moc)