Nízke sebavedomie a depresia, súvisia spolu? V dnešnej dobe ľudia majú často nízke sebavedomie a depresia tiež nie je zriedkavá. V dnešnom článku sa ti dám odpoveď.

 

Je nízke sebavedomie a depresia to isté?

Obidva neduhy nízke sebavedomie a depresia pretrvávajú dlhodobo.

 

Čo je nízke sebavedomie a čo depresia?

 

Sebavedomie je spôsob akým pozeráš na seba, svoje pozitívne charakteristiky a podobne. Je vytvorené tvojimi skúsenosťami, zážitkami, výchovou, vzťahmi, prostredím, pocitmi.

 

Prejavuje sa pocitmi že nie si dosť dobrý, bojíš sa postaviť za seba – sebaprezentovať (obávaš sa že tvoje názory a nápady nie sú dosť dobré). Môžeš mať tiež problémy akceptovať pozitívnu spätnú väzbu ako je napríklad pochvala, povýšenie a podobne.

 

Depresia je viac o pocite cítiť sa smutný. Vysáva tvoju energiu, robí ti problémy vykonávať každodenné aktivity a zasahuje do toho ako sa stravuješ a ako spíš. Psychoterapia a / alebo lieky sú veľmi efektívne pri liečbe depresia.

 

Je niekoľko typov depresie:

 

 • Endogénna depresia je depresia spôsobená vnútornými príčinami, bez prítomnosti skľučujúcej situácie.

 

 • Exogénna depresia je neprimerane dlhá reakcia na existujúcu skľučujúcu situáciu (strata partnera, neúspech pri skúške); liečba psychoterapiou.

 

 • Larvová depresia je depresia zastretá, skrytá, neprejavujúca sa, alebo sa prejavujúca netypicky.

 

 • Psychogénna depresia je depresia duševného pôvodu, napr. reaktívna depresia, exhaustívna depresia, neurotická depresia a pod.

 

Podobnosti medzi nízkym sebavedomým a depresiou

 

Nízke sebavedomie a depresia zdieľajú mnoho príznakov:

 

 • Užívanie drog a podobne
 • Bezohľadné správanie
 • Sociálne odmietanie

 

 • Zhoršenie známok v škole alebo výsledkov v práci
 • Agresívne správanie
 • Problémy v medziľudských vzťahoch
 • Rozpaky

 

Rozdiely medzi nízkym sebavedomým a depresiou

 

I keď majú veľa spoločného sú zároveň aj rozdielne. Podporujú to aj výskumy. Napríklad výskum : Vzťah medzi sebavedomým a depresiou. Prípadne je voľne dostupný výskum Vzťah medzi sebavedomým, depresiou a úzkosťou.

 

Vzťah medzi nízkym sebavedomým a depresiou

 

Nedávne štúdie dokazujú že nízke sebavedomie ovplyvňuje výskyt depresie. Napríklad adolescenti ktorí majú nízke sebavedomie majú “nábeh” byť viac deprimovaný vo veku tridsať rokov. Takisto teoretický model prehliada  otázku či je vzťah / prepojenie medzi sebavedomým a depresiou počas dlhšieho obdobia.

 

Napríklad, nízke sebavedomie môže viesť k riskantnejšiemu správaniu alebo nevhodnému správaniu ktoré môže výrazne zvýšiť depresiu. Všeobecne majú muži vyššie sebavedomie ako ženy.

 

To vysvetľuje prečo majú ženy častejšie psychické poruchy, pokusy o vraždy, poruchy prijímania potravy a depresie v dospelosti.  Viac o tejto téme v článku: Dlhotrvajúci efekt na depresiu (v angličtine).

 

Sebavedomie by sa malo podľa môjho názoru prirodzene formovať od detstva. Túto tému rozoberám v článku: Ako zvýšiť sebavedomie dieťaťa.

 

Sebavedomie

 • Ostáva relatívne stabilné, nezmenené počas života

 

Depresia

 • Prirodzene nestabilné, alebo neustále sa meniace, odo dňa ku dňu a z roka na rok

 

Ďalší rozdiel je že niektorý ľudia sa snažia riešiť svoje nízke sebavedomie tým, že sa snažia zavďačiť okoliu a byť prijatý.

 

Mnoho ľudí ktorí trpia depresiou, na druhú stranu trpia viditeľnými zmenami v správaní a zníženým výkonom v rôznych oblastiach života. Strata záujmu o sociálne aktivity a vzhľad.

 

Varovné znaky problémov so sebavedomým zahŕňa:

Nízke sebavedomie a depresia 1

 • Vyhýbanie sa novým veciam a neprijatie príležitostí
 • Človek sa cíti nemilovaný a nechcený
 • Obviňovanie ostatných za vlastné chyby
 • Neschopnosť vyrovnať sa s bežnými hladinami frustrácie
 • Negatívny sebarozhovor (kritizovanie seba)

 

 • Strach zo zlyhania alebo poníženia
 • Problémy nájsť si priateľov
 • Nízka úroveň motivácie alebo záujmov
 • Nedokáže prijať kompliment a namiesto prijatia komplimenty sa ukáže cítenie úzkosti a stresu

 

Ak má človek depresiu, môže zažívať všetky znaky nízkeho sebavedomia a zároveň tiež:

Nízke sebavedomie a depresia 2

 • Hnev
 • Podráždenosť (ktorá pretrváva dlhšie ako dva týždne)
 • Neschopnosť spať (alebo priveľa spánku)
 • Strata chuti do jedla (alebo zvýšená chuť do jedla)

 

 • Bolesti hlavy
 • Únava i po dobrom spánku
 • Myšlienky o samovražde, hovorenie o samovražde alebo pokusy a samovraždu.

 

Záver

Ako i sám vidíš nízke sebavedomie a depresia nie je to isté. Majú podobné prejavy ale líšia sa. Nízke sebavedomie a depresiu by som nepodceňoval. Obidva neduhy majú veľký dopad na tvoj život. Čím neskôr si uvedomíš že máš problém tým horšie.

Zlepši si sebavedomie a potlač príznaky depresie!

 

A ty sa chceš cítiť lepšie nie horšie však?