Dnes som narazil na zaujímavý článok o sebavedomí a hrdosti. Píše sa v ňom o tom ako vplýva stabilný príjem na sebavedomie a hrdosť.

 

  • Nová štúdia z National University of Singapore (NUS) hľadala spojenie medzi stabilným príjmom a sebaúctou.
  • Ľudia so stabilnými príjmami sa s skôr cítili sebaisto a boli na seba hrdí.
  • Zdá sa, že zarobenie ďalších peňazí (vyšší príjem,) nezvýšil pocity voči iným ľuďom

 

Táto nová štúdia odhalila, že mať stabilný príjem, ovplyvňuje to, ako sa ľudia cítia. Podľa autorov predchádzajúci výskum naznačuje, že toto finančné bezpečie zmenilo to, ako sa ľudia pozerajú na svoje životy a nová štúdia sa zameriava na ich pocity.

 

Mať pravidelný príjem zvyšuje pozitívne emócie voči sebe, vrátene sebavedomia a hrdosti.

 

Avšak neovplyvňuje to pocity voči ostatným ľuďom, ako je napríklad láska, vďačnosť, pochopenie. Takisto ani hnev.

 

Vedúceho štúdie profesor Eddie Tong sa vyjadril:

 

„ Začali sme túto štúdiu pretože minulí výskum neposkytol silný a reálny dôkaz, že príjem je prepojený s emóciami. Myslíme si, že predchádzajúci výskum neoveroval rôzne typy emócií. Tento výskum vskutku ukazuje že to, koľko peňazí zarábate a aké emócie sú prepojené – ale iba niektoré emócie.“

 

Táto štúdia sa objavila v časopise Emotion.

 

Pozitívne pocity smerujú dovnútra

 

Táto štúdia sa zamerala takisto na asociáciu medzi príjmom a emóciami voči ostatným. Na jednej strane, pozitívnej, boli pocity ako vďačnosť, láska a súcit. Negatívna emócia bola hnev.

 

Nenašiel sa žiadny replikovateľný dôkaz o tom, že príjem je prepojený so sociálnymi emóciami ako vďačnosť a súcit.

 

„Zarábanie viac peňazí nespôsobí, že budete menej starostlivý.“

Dlho trvajúce emočné efekty

 

Autori štúdie sa takisto pozreli na to, do akej miery finančné zabezpečenie predpovedá budúce emočné blaho.

 

Z tohto aspektu výskumu Profesor Tong a jeho tím analyzovali údaje z dlhotrvajúcej štúdie, ktorá zahŕňala 4000 ľudí v Spojených štátoch.

 

Vedci zistili, že ľudia so solídnym príjmom v priebehu desiatich rokov mali tendenciu mať viac pozitívnych emócií voči sebe.

 

Ľudia so stabilnými príjmami tiež mali menšiu pravdepodobnosť negatívnych pocitov – nízkeho sebavedomia.

 

Príjmová bezpečnosť a spoločnosť

 

Závery podľa profesora Tonga:

 

„Zistenia z našej analýzy emócií sebaúcty o desať rokov neskôr ukazujú, že politika zameraná na zvýšenie príjmu priemerného človeka a na podporu ekonomiky môže z dlhodobého hľadiska prispieť k emocionálnym zážitkom, ktoré môžu umožniť osobný rozvoj, odolnosť a úspech.“

 

Autori štúdie napriek tomu naznačujú, že ľudia sa nemusia mať o nič lepšie ako v minulosti, aj keď sú finančne bezpečnejší.

 

Profesor Tong varuje:

„Tvorcovia podmienok by mali mať na pamäti, že zatiaľ čo vyššia finančná prosperita predpovedá pozitívne emócie sebaúcty, nemusí nevyhnutne prispievať k emocionálnym zážitkom súvisiacich s komunálnou harmóniou.“

 

Aj keď štúdia zahŕňala veľkú populáciu, Profesor Tong navrhuje, že na zabezpečenie platnosti záverov tímu je potrebný ďalší výskum.

 

Navrhuje tiež zvážiť ďalšie faktory pri emóciách sebaúcty. Môžu to byť rozdiely založené na osobnostiach jednotlivca, medzi-kultúrne vplyvy a rozdiely v okolnostiach jednotlivcov.

 

Mňa by zaujímal vzťah medzi radosťou z práce a sebavedomým. V minulom článku som rozoberal prečo ľudia chodia do práce ktorú nenávidia.

 

Zdroj:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/steady-income-raises-feelings-of-self-confidence-and-pride

 

Záver

Príjem je dôležitý, ale nie tak úplne. Významná je hlavne jeho stabilita a nie až tak výška. V jednoduchosti povedané: človek potrebuje určitú finančnú stabilitu – bezpečie, aby sa cítil sebavedomo.