V dnešnej dobe je nesporne dôležité rozvíjať sebavedomie mladých žien – dievčat. Ak sa sebavedomie mladej ženy zanedbá, môže to viesť ku riskantnému správaniu  – odvážne fotky (hraničiace s pornografiou), promiskuita (sex s mužmi im môže na krátku dobu zvýšiť sebavedomie, lebo sa cítia žiadané a milované), užívanie drog a alkoholu, nesprávne nastavené hodnoty…

 

Dnešný článok prináša niekoľko praktický rád, ako môžete svojej dcére zvyšovať sebavedomie.

 

Počas dospievania sú mladí ľudia viac zraniteľní. Často o sebe pochybujú, hľadajú miesto v živote. Je to kritický čas i pre rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti. U teenegerov sa rozvíja seba prijatie, sebavedomie a aj sebadôvera. Počas tohto času mladé dievčatá začnú vnímať negatívne svoje telo, zneistia sa, a toto môže negatívne ovplyvniť ich sebavedomie.

 

Niekoľko praktických rád na zvýšenie sebavedomia, ktoré môžu pomôcť vašim dcéram

 

mladá žena

 

Propagujte telovú pozitivitu: v mladom veku dievčatá zvyčajne vzhliadajú ku svojim matkám. Preto vaše slová a komentáre súvisiace s telom môžu nechať dlhotrvajúcu stopu v mysli vašej dcéry. Môžete hlásať pozitivitu tým, že svojej dcére poviete aká je krása, dáte jej pravidelné komplimenty, vyhnete sa prehnanej kritike a pomôžete jej prijať jej telo také, aké je.

 

Naučte svoju dcéru asertivite: V tomto veku nie je jednoduché povedať „nie“ priateľom ani ostatným. Väčšina dievčat si rozvinie prístup potešenia ostatných, čiže urobia všetko preto, aby sa iným zapáčili. Neskôr to môže mať negatívne následky na ich asertívne správanie sa. Môžete učiť svoju dcéru asertivite tým, že vyzvete svoju dcéru popísať situáciu použitím faktov, dovoliť jej vyjadriť jej pocity alebo povedať čo od vás chce alebo potrebuje.

 

Najdôležitejšie je, aby ste to doma reálne používali – cvičili, predtým ako si to budú môcť vyskúšať so svojimi rovesníkmi.

 

Dovoľte jej preskúmať nové príležitosti:  Dajte svojej dcére autonómiu preskúmať okolie, zlepší sa jej nálada tým, že bude skúšať nové aktivity. Zároveň sa lepšie spozná – svoje silné a slabé stránky, čo má rada a čo nie. Toto prehĺbi jej sebauvedomie a lepšie porozumie sama sebe, čo zvýši jej sebavedomie.

 

matka a dcéra sa dívajú do kamery

Buďte jej vzorom: Deti sú veľmi múdre a vnímavé. Všimnú si vaše správanie a zrkadlia ho. Nevedomky sa tak učia. Modelujú návyky a zvyky. Je dôležité ukázať, že to, čo tvrdíte aj vy sama, naozaj robíte. Napríklad, ak chcete, aby vaša dcéra cvičila a mala prospešné koníčky, nestačí o tom len hovoriť. Ak vy sama budete cvičiť, vaša dcéra prirodzene začne nasledovať vaše správanie.

 

Mediálna gramotnosť: Médiá môžu do našej mysle implantovať mnoho podprahových správ. Dá sa to dosiahnuť pomocou reklám, prostredníctvom správ, alebo dokonca TV relácií. Môžete si posedieť so svojou dcérou a urobiť ju mediálne gramotnou tým, že jej pomôžete dešifrovať a rozvíjať vnímanie na základe niektorých správ zobrazených v médiách.

 

Ak si vaša dcéra ako mladé dievča chce zvýšiť sebadôveru a jednať viac nezávisle, môže sa riadiť týmito tipmi.

 

Buduj sebadôveru: Sebadôvera je korelovaná so sebavedomým. Investuj čas do budovania sebadôvery. Tráv určitý čas sama, aby si pochopila hodnoty, ktoré sú dôležité a jednoducho sa ich drž pri zachovaní zdravých hraníc.

 

Začni robiť tímový šport: Výskumy ukazujú, že u dievčat, ktoré hrali v tíme je nízke sebavedomie menej pravdepodobné. Psychológovia predpokladajú, že je to preto, že dávajú pozor jedna na druhú a učia sa od seba navzájom, a nehľadajú uznanie u mužov. Šport pridáva do života dievčat nové hodnoty.

 

Rob vlastné rozhodnutia: Rozhodnutia môžu byť niekedy ťažké a nie každý je dostatočne skúsený. Toto môže spôsobiť, že sa niekto bude pri overovaní a uznaní (aby sa cítili lepšie) spoliehať na ostatných, ale často to môže byť spôsob, ako sa vyhnúť zodpovednosti.

 

Pripomeň si, že je v poriadku robiť chyby, ale dôležité je sa z nich poučiť, a že nezávislé rozhodovanie ti pomôže zvýšiť dôveru v seba.

 

Pravidelným používaním a precvičovaním týchto stratégií, bude vaša dcéra schopná rozvinúť svoje sebavedomie za pomerne krátky čas.

 

Zdroj:

https://www.femina.in/relationships/parenting/help-your-daughters-with-self-confidence-191445-1.html

 

Záver

Ak by ste chceli pomôcť svojej dcére viac, môžete ju prihlásiť na môj kurz Zdravé sebavedomie alebo si prečítať iné články na tému sebavedomie (v ktorých môžete nájsť hodnotné informácie).