Japončina je jedinečný a fascinujúci jazyk, ktorým hovorí viac ako 130 miliónov ľudí na celom svete[4][5]. Tu je niekoľko dôvodov, prečo sa na základe výsledkov vyhľadávania môžete chcieť naučiť japonsky:

 

  1. Japonská kultúra a technológie

 

Japonsko je krajina, ktorá je bohatá na kultúru, históriu a technológie[1][2]. Učenie sa japončiny vám môže umožniť prístup k tejto jedinečnej kultúre a pomôcť vám pochopiť históriu a kultúrne rozdiely. Japonská technológia a výrobky majú dobré postavenie na svetovom trhu a učenie sa japončiny vám môže pomôcť komunikovať s veľkými japonskými hráčmi a získať nejaké body k dobru[1].

Interakcia s nimi v ich jazyku by pomohla k jednoduchosti a zrozumiteľnosti komunikácie. Navyše môže pomôcť na finančných trhoch a určite pomôže pri jednoduchom obchodovaní.

 

  1. Osobné a profesionálne výhody

 

Učenie sa japončiny môže priniesť osobné aj profesionálne výhody. Môže rozšíriť vašu myseľ a otvoriť vás rôznym kultúram[3]. Môže vás tiež odlíšiť od ostatných, najmä ak pochádzate z anglicky hovoriacej krajiny, kde sa mnoho ľudí rozhodne učiť španielčinu, francúzštinu alebo nemčinu ako druhý jazyk[3].

Znalosť japončiny môže byť ako pierko do klobúka na globálnom trhu, pretože umožňuje komunikáciu s veľkými japonskými hráčmi[1]. Môže vám pomoc napríklad pri zoznamovaní – pre mnohých mužov sú Japonky veľmi atraktívne a exotické.

 

  1. Príležitosti na medzinárodné porozumenie

 

Tichomorie a Ázia naďalej zvyšujú svoj globálny význam a vzťahy medzi USA a Japonskom majú strategický a hospodársky význam[5]. Preto je veľmi dôležité, aby viac ľudí ovládalo japončinu. Štúdium japončiny môže poskytnúť príležitosti na medzinárodné porozumenie a môže pomôcť budovať pozitívne vzťahy medzi krajinami[5].

Je všeobecne známe, že Japonci sú veľmi nacionalistickí, a aj keď dokážu hovoriť a písať v inom jazyku, uprednostňujú písané texty v japončine. Prístup k informáciám by teda mohol byť jednoduchší, ak by ľudia ovládali jazyk.

 

  1. Cestovanie do Japonska

 

Ak sa chystáte cestovať do Japonska, znalosť jazyka urobí vašu cestu ešte zábavnejšou a spokojnejšou[2]. Ovládanie japončiny je spôsob, ako lepšie spoznať kultúru a objaviť tú stránku Japonska, ktorú by ste bez jazyka nikdy nemohli spoznať[3]. Japonci sú priateľskí, ale ocenia, ak by ste sa s nimi mohli iniciatívne porozprávať po japonsky[3]. Znalosť jazyka vám tiež pomôže orientovať sa v krajine a komunikovať s miestnymi obyvateľmi.

 

  1. Medzinárodne uznávaný jazyk

 

Japončina je medzinárodne uznávaný a uznávaný jazyk[1]. Hovoria ňou milióny ľudí na celom svete a je úradným jazykom Japonska[6]. Znalosť japončiny môže byť cenným prínosom na globálnom trhu a môže vám pomôcť komunikovať s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr.

 

  1. Popkultúra

 

Japonsko je krajina bohatá na umenie, literatúru a popkultúru a znalosť japončiny vám môže poskytnúť hlbší prehľad a ocenenie týchto aspektov japonskej spoločnosti[6]. Japonská popkultúra, od anime a mangy až po videohry a hudbu, má významný vplyv na svet a znalosť jazyka vám môže pomôcť lepšie ju pochopiť a oceniť. Ak sa naučíte japonsky, môžete napríklad čítať diela slávnych japonských autorov, ako sú Haruki Murakami alebo Jukio Mišima, v ich pôvodnom jazyku, pozerať anime a filmy bez titulkov a rozumieť textom japonských piesní.

 

Záver

Na záver možno povedať, že štúdium japončiny môže priniesť osobné a profesionálne výhody, príležitosti na medzinárodné porozumenie a prístup k jedinečnej a fascinujúcej kultúre. Môže tiež zlepšiť vaše cestovateľské zážitky a poskytnúť hlbší pohľad na japonskú popkultúru. Či už sa zaujímate o japonskú kultúru, plánujete cestovať do Japonska alebo si jednoducho chcete rozšíriť svoje jazykové znalosti, učenie sa japončiny môže byť obohacujúcou skúsenosťou, ktorá vám otvorí dvere k novým príležitostiam a perspektívam.

 

Zdroje

[1] https://joyofjapanese.com/why-learn-japanese/

[2] https://www.ccjk.com/learn-japanese-language/

[3] https://saachijapan.com/why-learn-japanese-language.php

[4] https://www.japanesepod101.com/blog/2021/07/15/why-you-should-learn-japanese/

[5] https://www.daytranslations.com/blog/why-learn-japanese/

[6] https://www.ef.com/wwen/learn-a-language/japanese/