V dnešnej dobe sa veľa hovorí o tom, že vzdelávanie je kľúčom k úspechu a spokojnému životu. A v mnohých prípadoch to aj tak je. Škola nám poskytuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa mohli v budúcnosti uplatniť v profesii, ktorú si vyberieme. Problém je že škola nás učí zvyčajne „encyklopedické vedomosti“. Napriek tomu však existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú naše úspechy a spokojnosť, ktoré škola nedokáže poskytnúť.

 

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré škola nemožno poskytnúť, je skúsenosť. Skúsenosti nám pomáhajú pochopiť, ako funguje skutočný svet a ako sa v ňom musíme správať. Napríklad, aj keď máte skvelé výsledky v matematike, neznamená to, že budete vedieť ako používať matematiku v skutočnom živote. Prax a skúsenosti sú kľúčové pri aplikácii akýchkoľvek zručností a vedomostí, ktoré sme sa naučili v škole.

 

Okrem skúseností nám škola neumožňuje rozvíjať určité zručnosti a schopnosti, ktoré sú dôležité pre naše úspechy a spokojnosť. Napríklad, ak sa chcete stať talentovaným hudobníkom, nezáleží to len na tom, koľko rokov ste strávili v škole, ale aj na vašej schopnosti a nadaní. Škola sa zameriava na rozvíjanie určitých vedomostí, ale nevenuje sa individuálnym potrebám a schopnostiam každého študenta. Individuálny prístup ku žiakom je pedagogická teória ktorá sa v bežných školách neuplatňuje.

 

Sám som študoval učiteľský odbor, a viem koľko času sme venovali histórii pedagogiky, rôznym poučkám a tak málo individuálnemu prístupu. Počul som niekoľko poučiek od nemenovaného profesora ale nikdy som nevidel nejaké pokročilejšie metódy použité v praxi. Len teória ako by to ideálne malo byť. V praxi bol prístup opačný.

 

ľudia s rôznymi emóciamy

Ďalším faktorom, ktorý škola nezahŕňa, je emocionálny rozvoj. Škola sa snaží učiť deti, ako sa učiť a ako zvládať rôzne problémy, ale nedostatočne rieši emocionálnu stránku veci. Deti sa musia naučiť, ako zvládať stres, riešiť konflikty a prekonávať prekážky. Toto sú všetko veci, ktoré sa najlepšie naučia v praxi, nie v školskom prostredí.

 

Napokon, je dôležité si uvedomiť, že vzdelávanie nie je len o škole a vzdelávacích inštitúciách. Vzdelávať sa môžeme a mali by sme sami každý deň. Ideálne niečo čo viem reálne využiť nie len sa učiť niečo, aby som sa učil a možno mi to bude treba.

 

Môžeme sa vzdelávať prostredníctvom kníh, článkov, videí, kurzov a iných zdrojov.

 

knižnica s knihami

Preto, ak chceme byť úspešní a spokojní, musíme sa snažiť získať čo najviac skúseností, rozvíjať naše individuálne zručnosti a schopnosti, venovať sa emocionálnemu rozvoju a neustále sa vzdelávať. Toto nám pomôže nielen dosiahnuť úspech v profesii, ale aj byť šťastnými a spokojnými v živote ako celku.

 

Ako som už spomínal, vzdelávanie v škole nie je jediným spôsobom ako sa môžeme vzdelávať. V súčasnej dobe máme k dispozícii obrovské množstvo zdrojov na internete, ktoré nám umožňujú získať nové vedomosti a zručnosti v pohodlí nášho domova. Knihy, články, videá a online kurzy sú niektoré z najobľúbenejších spôsobov ako sa ľudia učia v súčasnosti.

 

Knihy sú jedným z najtradičnejších spôsobov ako získať nové vedomosti. Sú plné informácií a skúseností autorov a môžu byť veľmi užitočné pre všetky oblasti života. Sú dostupné v papierovej alebo elektronickej forme a môžu byť relatívne lacné alebo drahé, v závislosti od témy a autora.

 

Články sú kratšie a viac zamerané na konkrétnu tému. Môžu byť zamerané na aktuálne udalosti, alebo na odborné témy. Sú často publikované v novinách, časopisoch alebo online na webových stránkach. Sú rýchlejšie a jednoduchšie na prečítanie ako knihy, ale môžu byť menej hlboké a informatívne.

 

Videá sú vynikajúcim spôsobom ako sa učiť, pretože kombinujú vizuálne a zvukové prvky. Zapájajú viac zmyslov a to výrazne zľahčuje učenie a zapamätanie. Môžu byť využité na rôzne účely, vrátane tréningu, výučby, motivácie a ďalších. Mnohé platformy ako YouTube alebo Udemy poskytujú obrovské množstvo videí s rôznymi témami, od kuchynských trikov až po vedecké teórie.

 

dievča učiace sa online

Online kurzy sú vynikajúcim spôsobom ako získať špecializované znalosti a zručnosti. Mnohé univerzity, inštitúcie a spoločnosti ponúkajú online kurzy, ktoré sú vo väčšine prípadov bezplatné. Online kurzy umožňujú ľuďom učiť sa vlastným tempom a v pohodlí domova, čo je obzvlášť výhodné pre tých, ktorí nemajú možnosť navštevovať tradičné triedy.

 

Platené kurzy zvyčajne prinášajú vyššiu kvalitu a hlavne podporu ktorá môže pri kurzoch zdarma chýbať. Predsa len tvorca kurzu potrebuje zdroje aby mohol kurz zlepšovať a zabezpečiť podporu. Niektoré kurzy sú tak komplikované (respektíve téma), takže bez podpory je takmer nemožné pochopiť prezentovanú tému do hĺbky.

 

Tento spôsob vzdelávania má mnoho výhod, pretože poskytuje flexibilitu, interaktívne prvky a prispôsobenie sa individuálnym potrebám.

 

Flexibilita je dôležitá, pretože umožňuje učenie sa vlastným tempom a kedykoľvek. S knihou, článkom, videom alebo kurzom sa môžete učiť hocikedy v pohodlí domova. Nemusíte sa riadiť rozvrhom a nemusíte sa prispôsobovať času a miestu výučby. Tento spôsob vzdelávania tiež umožňuje učenie sa vo vlastnom tempe. Môžete sa venovať určitej téme, ktorá vás zaujíma a prechádzať ju pomaly, alebo môžete prejsť cez témy rýchlo, ak sa vám zdajú jednoduché.

učiaca sa žena

 

Interaktívne prvky sú dôležité pre lepšie zapamätanie si informácií. Keď sa učíme z knihy, môžeme si písať poznámky a zápisky. Pri čítaní článkov alebo sledovaní videí sa môžeme zapojiť do diskusie s ostatnými používateľmi. Pri online kurzoch nám interaktívne prvky umožňujú komunikovať s inštruktormi a ostatnými študentami.

 

Prispôsobenie sa individuálnym potrebám je dôležité, pretože každý má iný spôsob učenia a rôzne záujmy. Ak sa učíme v škole, musíme sa prispôsobiť spôsobu výučby a požiadavkám učiteľa. S knihami, článkami, videami a kurzami si môžeme vybrať témy, ktoré nás zaujímajú, a učiť sa vo svojom vlastnom tempe.

 

Samozrejme kurzy, videá, články a knihy majú aj svoje nevýhody. Prezentované informácie môžu byť nepresné, zavádzajúce či dokonca úplne chybné. Ktokoľvek môže nahrať video alebo napísať knihu a kľudne šíriť nezmysli typu – zem je plochá.

 

Vtedy je dôležité používať kritické myslenie. Žiaľ my ľudia sme často lenivý a radšej niečomu uveríme len preto že to zapadá do nášho videnia sveta, presvedčení.

 

Záver

 

Vzdelávanie pomocou kníh, článkov, videí a doplnkových kurzov môže byť skvelým doplnkom k tradičnému vzdelávaniu v škole. Tento spôsob vzdelávania nám umožňuje rozvíjať sa a učiť sa o rôznych témach, ktoré nás zaujímajú. Preto sa nebojme využiť všetky dostupné zdroje, ktoré máme k dispozícii, a neobmedzujme sa iba na to, čo sa nám učí v škole. V konečnom dôsledku nás to môže priviesť k novým záujmom a kariérnym možnostiam, ktoré by sme inak nepoznali.

 

Napríklad ja som päť rokov dozadu nevedel tvoriť webstránky ale potreboval som vlastnú webstránku. Mal som čas ale nemal som peniaze tak som naučil tvoriť webstránky vo WordPresse. Veľmi som od vtedy zlepšil ale viem že mám ešte dosť medzery – najme v dizajne.

 

Vďaka tomu že som sa naučil robiť webstránky som relatívne jednoduchým spôsobom zarobil niekoľko tisíc eur. Ak to porovnám s nejakou ťažkou manuálnou prácou je to veľký rozdiel, takže vzdelávať sa oplatí. Najmä v tom čo ti môže priniesť osoh, či už finančný alebo iný.

 

Tak neváhaj a vyber si kurz z mojej ponuky kurzov! Ak ste ešte neabsolvovali žiadny kurz, odporúčam vám začať s nejakým kurzom z oblasti, ktorá vás zaujíma.