Existuje mnoho citátov o sebavedomí ja som dnes pre teba vybral niekoľko ktoré podľa mňa dobre vystihujú čo je sebavedomie.

 

„Ťažkosti sveta spočívajú v tom, že hlúpi sú sebavedomí a inteligentní plní pochybností.“ —  Bertrand Russell

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-sebavedomie/

 

„Predtým, než si diagnostikujete depresiu a nízke sebavedomie, uistite sa prosím, či nie ste obkolesený blbcami.“ —  Sigmund Freud

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-sebavedomie/

 

„Sebavedomie prispieva ku konverzácii viac než vtip.“ —  François de La Rochefoucauld

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-sebavedomie/

 

„Sebavedomie je najsexi vecou akú žena môže mať. Je oveľa viac sexi ako akákoľvek časť tela.“ —  Aimee Mullins

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-sebavedomie/

 

„Skutočné sebavedomie nerobí človeka uvážlivým. Naopak, pôsobí na to, že sa človek stáva vnímavým, dobrosrdečným a prostým. Nepotrebuje pretvárku. Je spokojný so svojou pravou povahou. A jeho pýcha korení príliš hlboko, než aby sa prejavila aj navonok. Nedbajúc na chválu či hanu, môže si dopriať byť pravdivým.“ —  Jerome Klapka Jerome

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/295797-jerome-klapka-jerome-skutocne-sebavedomie-nerobi-cloveka-uvazlivym-nao/

 

„Veľmi spokojné srdce má, kto sa nestará ani o chvály ani o hany. Nebudeš svätejším, keď ťa chvália, ani horším, keď ťa hania.“ —  Tomáš Kempenský

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/295797-jerome-klapka-jerome-skutocne-sebavedomie-nerobi-cloveka-uvazlivym-nao/

 

„Sebeckosť a sebaláska zďaleka nie je to isté, naopak sú to protiklady. Sebecký človek sa nemiluje príliš, ale príliš málo. V skutočnosti sa nenávidí.“ —  Erich Fromm

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/295797-jerome-klapka-jerome-skutocne-sebavedomie-nerobi-cloveka-uvazlivym-nao/

 

„Dobré dielo nemožno hanou zabiť a zlému nepomôže chvála.“ —  François de La Rochefoucauld

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/295797-jerome-klapka-jerome-skutocne-sebavedomie-nerobi-cloveka-uvazlivym-nao/

 

„Ukážte mi dokonale spokojného človeka, a ja vám ukážem neúspech.“ —  Thomas Alva Edison

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/295797-jerome-klapka-jerome-skutocne-sebavedomie-nerobi-cloveka-uvazlivym-nao/

 

„Pre človeka je len jedno skutočné nešťastie: previniť sa a mať si čo vyčítať.“ —  Jean de La Bruyere

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/295797-jerome-klapka-jerome-skutocne-sebavedomie-nerobi-cloveka-uvazlivym-nao/

 

„Vaša pokora nech je šľachetná a veľkodušná. Nech nerobí nič pre chválu, ale nech zo strachu pred chválou dobro ani nezanedbáva.“ —  František Saleský

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/295797-jerome-klapka-jerome-skutocne-sebavedomie-nerobi-cloveka-uvazlivym-nao/