Média nám tlačia ideály krásy. Rôzne reklamy, videá a obrázky zobrazujú „ideálne“ ženy. Potom sa niet čomu čudovať, že ženy nie sú spokojné zo svojím telom a majú nižšie sebavedomie. Je veľmi ťažké sa porovnávať s niekým „dokonalým“.

 

Nedávna štúdia odhalila, že ženy sú vo všeobecnosti nespokojné so svojím telom, a že sebavedomie sa zvyšuje s vekom, a vrchol (aj keď relatívny) dosahuje vo veku 60 rokov.

 

Človek by si myslel že mladosť je synomum pre sebavedomie, ale v tomto prípade to neplatí podľa nedávnej štúdie publikovanej v Body Image.

 

Vedci z univerzít v Griffith, Aucklande a Queenslande sa zaujímali o úroveň spokojnosti s telesným vzhľadom u 15 264 účastníkov vo veku 18 až 94 rokov, z ktorých takmer 63 % tvorili ženy. Pri realizácii svojho výskumu skúmali longitudinálne údaje, od roku 2010 do roku 2015.

 

Zdravie je viac ako fyzický vzhľad?

 

Štúdia odhalila, že zúčastnení boli viac spokojní so svojimi telami vo vyššom veku, hoci sa nezdalo, že by tento rast bol prudký. Sebavedomie nebolo veľmi prítomné u najmladších žien, ale s vekom sa zvyšovalo, najmä okolo 60. roku života.

 

Výskumníci vo svojej práci spomínajú skutočnosť, že s pribúdajúcim vekom môžu dospelí prikladať väčší význam tomu, ako telo funguje, než tomu, ako vyzerá. Inými slovami, zdravie by potom malo mať prednosť pred fyzickým vzhľadom, čo by mohlo viesť k nižším očakávaniam po stránke vzhľadu.

(Dáva mi to zmysel, lebo čo z toho, že som krásny ak sa nedokážem podstaviť z postele, prípadne mám bolesti. Ďalej si myslím, že ľudia postupne prekonajú rôzne prekážky, a to posilní ich sebavedomie, zatiaľ čo v mladosti nemajú takmer žiadne skúsenosti).

 

Nižší spoločenský tlak

 

Samozrejme, že v týchto výsledkoch môže zohrávať úlohu aj spoločenský tlak, pretože môže mať vplyv na to, ako vnímame svoje telo. Snaha za každú cenu vyhovieť takýmto ideálom krásy – alebo presnejšie, že ich nedokážeme dosiahnuť – by mohla zohrávať úlohu pri sebavedomí. Podľa výskumníkov sa takýto tlak môže u žien časom rozptýliť. Treba poznamenať, že toto zlepšenie spokojnosti s telesným vzhľadom je časom len mierne; ženy vo veku 60 rokov sa naďalej obávajú o svoj vzhľad, hoci o niečo menej ako mladšie ženy.

 

Napokon, výskumníkov zaujímalo aj seba-vnímanie mužov; celkovo vykazovali vyššiu mieru spokojnosti so svojím telesným obrazom ako ženy, hoci aj tá sa v priebehu života zlepšuje.

Záver

 

Myslím si, že pri nižšom sebavedomý žien v mladosti zohráva vo veľkej miere rolu aj výchova – zameranie sa na krásu, prikladanie vyššej váhy na vzhľad u dievčat ako u chlapcov. Rôzne parádenie dievčat, porovnávanie s inými a vyššie spomenuté nereálne ideály krásy, značne znížia sebavedomie mladých žien.

 

Naopak neskôr pochopia, že vzhľad nie je až tak dôležitý. Staršie ženy majú zo mojich skúseností často viac charizmy a sú krásne iným spôsobom. Majú viac elegancie a lepšie vyžarovanie. Hlavný dôvod je podľa mňa sebavedomie.

 

Kto nie je sebavedomý, nejaví sa natoľko ani atraktívny. Naopak sebavedomie je veľmi príťažlivé. Sebavedomie by podľa mňa ideálne nemalo stáť primárne na vzhľade, ale na viacerých silných pilieroch – vedomosti, pozitívne no zároveň realistické vnímanie seba, prekonávanie prekážok a podobne.

 

Nauč sa skôr získať sebavedomie.

 

Zdroje

https://www.premiumbeautynews.com/en/self-esteem-older-women-feel-more,18899

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144521000966