Koncept súkromného a verejného ja nemám z vlastnej hlavy. Našiel som ho v knihe The Everything Self esteem Book od Robert M. Sherfield.

 

Dnešný článok ti pomôže uvedomiť si, že každý máme dve ja – súkromné ja a verejné ja. Aký je medzi nimi rozdiel, a prečo tvojmu sebavedomiu „škodí“ používať verejné ja.

 

Čo je to súkromné ja?

 

Súkromné ja je prejav tvojej osobnosti, keď si sám, či v rodine a pod. Vtedy si sám sebou. Na nič sa nehráš. Problém je, že nie vždy ľudia dokážu prijať tvoje ja, alebo sa hanbíš za svoje súkromné „ja“ a preto si si vytvoril „verejné ja“.

 

V jednoduchosti povedané je to tvoja pravá osobnosť.

 

Čo je to verejné ja?

 

Verejné ja je prejav tvojho ja – osobnosti, keď si zvyčajne medzi ľuďmi v spoločnosti. Zvyčajne sa správaš tak, aby ťa ostatný prijímali, hoci toto správanie môže byť v rozpore s tvojimi vnútornými hodnotami. Napríklad si proti alkoholu, ale aby si zapadol do partie, dáš si alkohol, opiješ sa. Ideš prakticky proti sebe.

 

Verejné ja je v podstate vyjadrenie informácii o osobe, ktoré má problémy vyjadriť o sebe preto si vytvorili „inú verziu ja“ pre verejnosť. Jednoducho povedané tvoje správanie sa zmení, niektoré detaily o sebe zamlčíš prípadne zmeníš.

 

Uvažoval som, že verejné ja možno aj zhmotnená túžba po perfektnosti (perfekcionizme).

 

Prečo je pre sebavedomie používať „verejné ja“ poškodzujúce?

 

Si sám sebou alebo si verzia, ktorá chceš byť? Správaš sa tak, aby ťa ostatní prijímali alebo sa správaš tak, že si šťastný sám zo sebou?

 

Tvoje sebavedomie sa poškodzuje, keď sa snažíš o niečo / robíš pre dobro iných. Tj. keď robíš niečo proti svojmu vnútru, vieš že nastáva vnútorný boj. Si si vedomý že tvoje vnútorné ja prehralo a vyhralo verejné ja.

 

Zbytočne si tým znižuješ sebavedomie. Veľa vecí ničí sebavedomie. Nájdeš ich v článku.

 

Zdroje:

 

https://psycnet.apa.org/record/2016-16696-007

https://www.springer.com/gp/book/9781461395669

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327752jpa4805_15?journalCode=hjpa20

https://www.researchgate.net/publication/200008816_Public_Self_and_Private_Self

 

Záver

 

Dnešný článok bol skôr kratší a informačný. Téma súkromné ja a verejné ja je podľa mňa veľmi zaujímavá. Myslím, že ti je teraz dostatočne jasné aký je medzi nimi rozdiel. Usudzujem že svoje verejné ja nevie nikto úplne potlačiť / eliminovať.

No zároveň, ak som si vedomý jeho existencie, môžem sa lepšie rozhodovať ,ako sa budem nabudúce správať a možno o čosi upraviť svoje správanie.

 

Verejné ja v podstate podľa mňa niečo ako pretvarovanie sa, hranie sa na niekoho, kto nie sme. Ukazujeme ľuďom to, čo chceme, aby videli. Našu „naleštenú“ verziu ja.