Ako zvýšiť sebavedomie dieťaťa?

 

Možností ako zvýšiť sebavedomie dieťaťa je viac. Napríklad tým, že sa snažíme viac sústreďovať na pozitívne veci no zároveň neprehliadame chyby. Časté chválenie by mohlo byť škodlivé, pretože dieťa by mohlo nadobudnúť dojem, že je niečo viac a jeho sebaobraz by sa mohol stať skreslený.

 

Deti majú počas vývoja krehké sebavedomie. Dieťa môže ťažšie reagovať  na kritiku, a tým mať nízke sebavedomie. Preto je dôležité spraviť kroky preto, aby ho nemalo nízke no zároveň realistické. 

 

5 krokov ako vhodne zvýšiť sebavedomie dieťaťa

 

1. Menej poukazovať na chyby dieťa

Robiť chyby je ľudské. Neustálym upozorňovaním na chyby môžete dosiahnuť opačný efekt. Dieťa sa môže začať búriť a môže si zvyknúť negovať svoje úspechy a hľadať v nich chyby.

 

2. Namiesto kritizovania používať spätnú väzbu

 

Aký je rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou? Účel kritiky je iba kritizovať napríklad: Si lenivý! Zle si si upratal izbu. Problém je v tom, že dieťa nevie kde urobilo chybu lebo je to všeobecné tvrdenie, ktoré je neurčité a navyše vyznieva aj útočne. 

 

Namiesto toho skúste povedať nabudúce: Viem, že ťa možno nebaví sa učiť tento predmet a ja to chápem i mne sa občas nechcelo učiť. No ak sa nebudeš učiť tak sa stane toto a toto (uviesť negatívne dôsledky – zhoršia sa ti známky, nebudeš sa stíhať učiť na iné predmety lebo nebudeš dostatočne pripravený).

 

3. Nežiadajte perfektné výsledky

ne-perfektné

Nič na svete nie je perfektné, ani ja ani vy a ani tento článok. Nežiadajte od dieťaťa niečo nedosiahnuteľné. Majte od dieťaťa primerané očakávania. Napríklad ak dieťa počíta matematické príklady s ľahkosťou je primerané očakávať nadpriemerné známky, naopak ak dieťa má ťažkosti s pravopisom nenúťte dieťa do masívneho zlepšenia o napríklad 2 stupne. Často zlepšenie o či i len jeden stupeň je pre dieťa úspech.

 

4. Primerane deti trestajte

Viem, že mnoho rodičov za chyby bije. No nie je to správne a je to zároveň škodlivé. Deti, ktoré boli bité v detstve majú v dospelosti v priemere o 10 bodov nižšie IQ a nízke sebavedomie. Negatívny dopad na IQ bitých detí spomína aj článok od New York Times. Štúdia o zmenšení mozgovej hmoty u bitých detí.

 

Viac o negatívach telesných trestov nájdete aj v článku: Telesné tresty radšej nie. Predstavte si, že by vám šéf v práci za chybu dal zaucho. Páčilo by sa vám to? Naozaj by ste rešpektovali takéhoto šéfa? Alebo sa skôr báli?

 

Primeraný trest je napríklad zákaz sladkostí, domáce väzenie, zakázanie používanie tabletu a pod. Dieťa sa tým naučí, že jeho správanie má dôsledky. Navyše takéto tresty sú oveľa účinnejšie ako telesné tresty, ktoré majú iba krátkodobý účinok. 

 

Dlhodobý negatívny účinok fyzických trestov je napríklad klamanie rodičom, uzavretosť, sociálna izolácia a paradoxne sa môžu zhoršiť i známky dieťaťa. Pretože ak sa bojíme tak sa tvorí stresový hormón kortizol, ktorý znižuje mentálne funkcie – myslenie a zapamätávanie dieťaťa.

 

5. Pomôžte dieťa vytvoriť realistický obraz o sebe

 

Chváľte ho za snahu, nie iba za výsledky. Ak urobí niečo nevhodné vysvetlite mu čo a prečo, iba krikom nič nedosiahnete. Aby si dieťa vytvorilo realistický obraz o svojich silných a slabých stránkach.

 

Záver

Ak chcete pomôcť zvýšiť sebavedomie vášmu dieťaťu môžete ho prihlásiť na kurz zdravé sebavedomie, alebo prísť sami ako rodičia. Lebo dieťa získa základný vzor, ako má vyzerať sebavedomý človek doma. Ak ale dieťa tento vzor nemá doma tak sa cíti a to viac neisto.