Jozef Slaný

Môj príbeh prečo, som sa rozhodol učiť ľudí ako ty efektívnejšie

 

Moje dôvody prečo začal

Na vysokej škole som študoval učiteľský odbor ktorý obsahoval obrovské množstvo zaťažujúcej teórie, z ktorej som si takmer nič nepamätal. Zvyčajne som ju nemal ako využiť.

 

Po škole a aj počas školy som mal možnosť absolvovať množstvo kurzov, školení a prednášok. Často s veľmi malým úžitkom. 

Čo mi prekážalo?

školenie / kurz trvalo väčšinou celý deň
nedostatočne zaujímavé informácie
ťažko zapamätateľné informácie
takmer nikdy tam neboli použité princípy ktoré pomáhali zapamätať si viac

 

Takéto „vzdelávanie“ mi zmysel nedávalo, pretože obsah i keď bol kvalitný, spôsob akým sa človek niečo učil bol nezáživný.

 

Dlhšie vnímam vzdialenosť škôl od praktického života a takmer žiadne prepojenie teórie s praxou, preto som sa rozhodol organizovať kurzy ktoré by tento nedostatok odstránili.

 

Môj cieľ je naučiť ľudí to, o čo je naozaj záujem práve teraz, nie učiť ich to, po čom bol dopyt pred 10 rokmi.

O mne 1

Moje vzdelanie a skúsenosti ktoré ti môžu pomôcť

Skúsenosti s počítačmi som získal pri štúdiu na vysokej škole a samo-štúdiom. Na strednej škole študoval odbor mechanik elektronik.

 

Vo voľnom čase som skladal alebo opravoval počítače – inštalácia operačného systému (Windows, na skúšku som pár krát skúšal aj linux), učil sa ako pretaktovať procesor, objavoval nové zaujímavé programy…

 

Skúsenosti z oblasti psychológie som získal na vysokej škole kde som absolvoval aj štátnu skúšku z psychológie. Aktívne sa vzdelávam v oblasti psychológie a to hlavne v neverbálnej komunikácii tj. „reči tela“.

 

Úspešne som absolvoval kurz od Vanessi Van Edwards – odborníčky na reč tela zameraný na neverbálnu komunikáciu.

certifikát reč tela - neverbálna komunikácia

Certifikát reč tela - neverbálna komunikácia

certifikát google digitálna garáž

Certifikát google digitálna garáž

Ako som pripravil moje kurzy aby boli pre teba hodnotnejšie

 

Za kratší čas sa snažím naučiť ľudia viac

Moje kurzy sú kratšie – počas jedného dňa v priemere 4 až 5 hodín.

Používam metódy a princípy ktoré zefektívňujú učenie a zapamätanie.
Spájam teóriu s praxou.

Hľadám a pridávam do kurzov zaujímavý obsah.
Vyhľadám možnosti ako priniesť pre vás zaujímavé kurzy.

O mne 2

6 dôvodov prečo ti moje kurzy môžu pomôcť

Zhrnutie prečo by ste mali vybrať práve moje kurzy

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Podľa potrieb účastníka sa   snažím prispôsobiť obsah kurzu

MODERNÉ A ZAUJÍMAVÉ UČEBNÉ METÓDY

Používam metódy ktoré sú zaujímavé a zároveň uľahčujú zapamätanie

ZAUJÍMAVÝ OBSAH

Hľadám témy a oblasti ktoré sú pre ľudí zaujímavé a zároveň užitočné.

O mne 3

DISKUSIA

Pri mojich kurzoch sa snažím zapojiť účastníkov do diskusie. Lebo človek rozprávaním sa o probléme či téme sa taktiež učí.

UČENIE HROU

Učenie sa nových vecí nemusí byť iba nudné, neverím tomu. Učenie hrou je oveľa zaujímavejšie ako “bežné” učenie.

SPÁJAM TEÓRIU S PRAXOU

Takisto ako vy nemám rád veľa teórii. Preto sa snažím dať do kurzov také informácie ktoré majú praktické využitie a je ich možné rýchlo precvičiť.