Perfekcionizmus ľudia vnímajú často ako niečo dobré. Všimol som si, že na „dokonalosť“ sú zamerané viac ženy ako muži. No možno je to len moje skreslené vnímanie. Perfekcionizmus môže spôsobiť veľa stresu, úzkosť, depresiu a iné zdravotné problémy. Je to jedna z vecí ktorá ničí tvoje sebavedomie.

 

Ľudia ktorí trpia perfekcionizmom sa cítia nedostatočný – nikdy nie dosť dobrý. To čo urobia sa im nezdá nikdy dostatočne dobré. Hľadajú a nájdu na tom čo práve robia takmer vždy nejakú chybu.

 

Paradoxne snaha po dokonalosti im zabraňuje niečo vytvoriť lebo dookola chcú len niečo vylepšovať lebo to stále nie je dobré. Nakoniec skončia tak, že nič nedokončia pretože to stále nie je „dosť dobré“.

 

Ak radšej počúvaš ako čítaš, môžeš si vypočuť podcast o Perfekcionizme.

Čo znamená perfekcionizmus?

 

Perfekcionizmus je definovaný ako potreba vyzerať perfektne, alebo presvedčenie že je možné dosiahnuť perfektnosť. Je to typicky vnímaná ako pozitívna vlastnosť. Ľudia zvyknú používať termín „ zdravý perfekcionizmus“ aby popísali alebo zdôvodnili perfekcionistické správanie.

 

Žiaľ perfekcionizmus nie je zdravý. Je to nezdravom naháňaný cieľa ktorý je nedosiahnuteľný – robiť, správať sa perfektne a bez chýb.

 

Brené Brown, spisovateľka a výskumná profesorka Huistonskej Univerzity hovorí:

„Perfekcionizmus nie je to to isté ako snažiť sa byť najlepší. Perfektnosť nie je o zdravých výsledkoch a raste.“

 

Ľudia ktorý sa cítia málo „dobrý“ a málo sebavedomý sa tiež môžu uchyľovať k perfekcionizmu. Ich vnútorný kritik hľadá na tom, čo urobia neustále chyby, a snaží sa im „pomôcť“ dosiahnuť perfektný výsledok. Žiaľ to nie je možné. Nič sa nedá urobiť bez chýb.

 

Znaky že si perfekcionista

perfekcionizmus je stagnácia

 

Občas sme všetci perfekcionisti. Najmä ak sa venujeme niečo na čom nám veľmi záleží, alebo chceme zanechať dobrý dojem. Ľudia ktorí sú takmer stále perfekcionisti sa môžu cítiť, že potrebujú niečo perfektné dosiahnuť stále.

 

Môže sa to prejaviť takto:

 

 • Neschopnosť dokončiť úlohu pokiaľ nemáš pocit, že ju môžeš urobiť perfektne (napríklad nahrať nahrávku, maľovanie sa pred zrkadlom, viazanie kravaty dookola…)

 

 • Vnímať produkt snaženie ako najdôležitejšiu vec. Vo výsledku, sa môžeš menej zamerať na proces alebo učenie alebo dokončenie úlohy

 

 • Nevidíš úlohu dokončenú pokiaľ výsledok nie je perfektný podľa tvojich štandardov

 

 • Prokrastinácia. Ľudia s perfekcionistickými sklonmi nemusia ani začať pracovať na úlohe pokiaľ nevedia že môže byť urobená dokonale.

 

 • Trvá ti neprimerane dlho dokončiť úlohu ktorá zvyčajne vyžaduje menej na dokončenie. (napríklad budeš písať 2 stranový článok celý deň, budeš ho dookola prepisovať, stále sa ti nebude zdať dobrý…)

 

Človek ktorý je perfekcionista ak aj dosiahne úspech, stále nebude uspokojený. Žiaľ perfekcionizmus sa prejavuje aj u detí kde môže mať väčší dopad na ich budúci život.

 

Perfekcionizmus test

Si perfekcionista?

Pomocou tohto krátkeho testu zistíš do akej miery si perfekcionista. Ak sa ti test páčil zdieľaj ho!

 

Perfekcionizmus u detí

malé dieťa číta knihu

Deti s perfekcionistickými tendenciami majú sklon pokračovať v takomto správaní. Takéto deti majú často aj nižšie sebavedomie. Ako zvýšiť sebavedomie dieťaťa?

 

 • Na jednej strane spektra sú deti ktoré majú potešenie robiť ťažké úlohy, nastavovať si vysoké štandardy na seba a kladenie potrebnej energie na dosiahnutie vysokých výsledkov
 • Na druhej strane je skupina detí ktoré nie sú schopné mať radosť a uspokojenie z ich úsilia pretože majú nerealistické ciele. Pretože chyby nie sú pre nich povolené, perfekcionizmus im poskytuje malé uspokojenie s veľkými výčitkami

 

Perfekcionizmus u detí je výsledok vrodených dispozícií a vplyvu okolia. Môžeme sa zahrnúť nezdravú chválu a požiadavky od rodičov, učiteľov, trénerov, pozorovaním dospelých a následným modelovaním perfekcionistiského správania.

Často má na to vplyv aj prejavovanie lásky voči deťom tým že prezentujú lásku voči deťom ako podmienenú úžasnými výsledkami a úspechmi.

 

Extrémny perfekcionizmus je prepojený s výkonom a sociálnou úzkosťou, problém so stravovaním, migrénami, depresiou a samovraždou.

 

Nadané deti ktoré sú zvyknuté vynikať sú často perfekcionisti.

 

Ako môžu rodičia pomôcť s perfekcionizmom dieťaťu

 

Je niekoľko spôsobov a ciest ako pomôcť dieťaťu pomôcť prekonať perfekcionizmus.

 

 1. Poskytnúť nepodmienenú starostlivosť, lásku a rešpekt.
 2. Vyhnúť sa porovnávaniu detí.
 3. Vyhnúť sa používaniu slov ako úžasný, génius, perfektný.
 4. Pomôcť pochopiť že je nemožné dokončiť každú úlohu bez chýb.
 5. Podporovať kvalitnú prácu ale ukázať rozdiel medzi perfekcionizmom a dobrou prácou.
 6. Naučiť ich stanovovať si realistické ciele.

 

 1. Pre tých čo majú sklon prokrastinovať, zmeňte ich cieľ z perfektného na dokončené.

 

 1. Poskytnúť im podporu ak ich výkon je nižší ako očakávaný.

 

 1. Čítajte si spolu životopisy úspešných ľudí ktorý prekonali zlyhanie, ktorí boli vnímaný ako geniálny a úžasný. Napríklad Abraham Lincoln, Albert Eistein a Helen Keller.

 

 1. Vytvorte pre nich príležitosti ktoré zvýši ich sebavedomie.

Viac typov nájdete článku Perfecionism in children.

 

Druhy perfekcionizmu

Existuje viac druhov perfekcionizmu. Zdieľajú podobné správanie, ale ich motívy a výsledky sa líšia.

 

Perfekcionizmus osobného štandardu

Niekto kto praktizuje tento typ perfekcionizmu, sa môže riadiť súborom pravidiel ktoré ho motivujú. Iní môžu považovať tieto normy za vysoké, ale motivujú osobu, ktorá ich stanovuje.

 

Tento typ perfekcionizmu sa považuje za zdravý, keďže nevedia k nezdravému stresu alebo vyhoreniu. Ľudia s týmto typom perfekcionizmu si pravdepodobne málo vytvoria škodlivý zvyk stresovať kvôli „dokonalosti“. Ich ciele ich napĺňajú energiou a nepreťažujú ich alebo neparalyzujú.

 

Seba-kritický perfekcionizmus

 

Tento typ perfekcionizmus je viac náchylný k  „strašeniu“ cieľmi ktoré si ľudia stanovili než by sa cítili motivovane. Častejšie sa môžu cítiť beznádejne alebo že ich ciele sa nikdy nestanú realitou. Výskum naznačuje, že pri sebakritickom perfekcionizme je väčšia pravdepodobnosť, že povedie k negatívnej emócii, ako je vyhýbanie sa, úzkosť, a seba-odsúdenie.

 

Sociálne (spoločensky) predpísaný perfekcionizmus

 

Podľa štúdie , tento typ perfekcionizmu vyžaduje excelentnosť často od ľudí ktorých práca vyžaduje presnosť ako sú napríklad:

 • Právnici
 • Lekári
 • Architekti

 

Títo ľudia častejšie zažívajú pocity beznádeje, stres a zvýšené riziko seba poškodenia a samovraždy.

 

Taktiež sa týka ľudí ktorí sa držia vysokých kultúrnych alebo spoločenských štandardov a ktorí sa snažia tieto nerealistické ciele plniť. Napríklad ich rodičia sa držia vysokých akademických štandardov.

 

Dospievajúci a dospelí, ktorí pociťujú tlak na získanie postavy o ktorej sa v spoločnosti tvrdí že je „ideálna“ sa môžu v dôsledku tohto nezdravého tlaku vyvinúť znaky sociálne predpísaného perfekcionizmu.

 

Oblasti pôsobenia perfekcionizmu

 

Perfekcionizmus zasahuje veľa oblastí osobného života ľudí. Niekedy zasahuje iba jednu oblasť inokedy viaceré. Uvediem preto niekoľko oblastní kde sa môže perfekcionizmus prejavovať.

 

 • V práci alebo v škole: Ľudia ktorí sú perfekcionisti v škole alebo v práci môžu dlhšie robiť úlohy. Môžu sa vyhýbať úlohe pretože sa necítia v nej sebavedomo. Je to často kvôli tomu lebo majú túžbu dokončiť úlohu perfektne.

 

 • V intímnych vzťahoch a priateľstvách: Perfekcionisti môžu mať nereálne požiadavky na partnera a blízkych ktoré prinášajú do vzťahu stres a tlak navyše.

 

 • Fyzické aktivity: Športy a atletika časti podporujú a zhoršujú perfekcionizmus. Napríklad v gymnastike a podobne môže byť perfekcionizmus obzvlášť rozšírený pretože človek / športovec často súťaží proti sebe.

 

 • Prostredie alebo okolie: Môže sa to prejaviť tak že človek sa snaží mať „príliš poriadok“. Riadeným okolo domu a v dome strávi veľa času a vydá veľa energie aby sa naplnili jeho vysoké nároky.

 

 • Hygiena a zdravie: Irónia je že tento typ perfekcionizmu môže spôsobiť zdravotné problémy. Môže sa to previť prehnanými diétami kde sa človek cíti nútený držať prísne zdravej výživy.

 

 • Ako hovoria alebo píšu: Keď je človek perfekcionista v tom ako hovorí alebo píše, kvalita jeho reči alebo písanie sa môže znížiť. Napríklad začne hovoriť menej alebo vyhýbať sa písaniu zo strachu že urobí chybu.

 

 • Fyzický vzhľad: Tento typ perfekcionizmu spôsobuje že človek sa výhradne obáva o svoj vzhľad a štýl. Môžu mu trvať hodiny kým sa oblečie alebo upraví. Môže to viesť k poruchám príjmu potravy alebo závislosti na cvičeniu.

 

Čo spôsobuje perfekcionizmus?

 

Mnoho faktorov hrá rolu pri perfekcionizme. To zahŕňa:

 

 • Pravidelný strach z odmietnutia od ostatných alebo pocity neistoty a nehodnosti

 

 • Psychické problémy ako napríklad úzkosť alebo obsesívno kompulzívna porucha

 

 • Ak má niekto rodičov ktorí prejavujú perfekcionistické správanie alebo vyjadrujú nesúhlas keď úsilie ich detí nevedie k dokonalosti. Niektorí rodičia môžu povzbudiť dieťa, aby uspelo vo všetkých oblastiach alebo bolo tlačené k dokonalosti v miere ktorú možno považovať za zneužívajúcu

 

 • Nezabezpečené skoré pripútanie. Ľudia, ktorí mali problémy s rodičmi, keď boli mladí, môžu mať problémy s upokojením ako dospelí. Môžu mať problém prijať dobrý výsledok ako dobrý ak nie je dokonalý / perfektný.

 

Ľudia so sklonmi k vysokému úspechu sa niekedy cítia preťažený tlakom aby si udržali doterajšie úspechy. To ich často vedie k perfekcionistickému správaniu.

 

Nauč sa zmierniť prejavy perfekcionizmu