Sebavedomie a sebaúcta – aký je medzi nimi rozdiel? Ako ovplyvňujú náš život?

 

Ľudia väčšinou ľahšie vybudujú sebavedomie ako sebaúctu. Keď sa tieto dve spoja vznikne dlhý zoznam schopností a úspechov.

 

Radšej ako čeliť svojim nedokonalostiam a zlyhaniam, ľudia ich skrývajú za certifikáty a ceny. Ale ako človek ktorý študoval na vysokej škole viem, že dlhý zoznam schopností a úspechov nenapĺňa a nie je nutný pre zdravé sebavedomie.

 

Zatiaľ čo sa ľudia snažia pracovať na ich „zozname“ očakávajú, že jedného dňa bude dostatočne dlhý, pokúšajú sa naplniť prázdnotu v nich statusom, príjmom, majetkom, vzťahmi, sexom a podobne.

 

Aký je rozdiel medzi sebavedomím / sebadôverou a sebaúctou?

 

Sebavedomie a sebaúcta 1

 

Sebavedomý človek alebo človek so sebadôverou verí sebe, že dokáže prekonať prekážky. Sebavedomá osoba je pripravená čeliť novým výzvam, chopiť sa príležitostí, vyrovnať sa s ťažkými situáciami a prevziať zodpovednosť, ak sa situácia zhorší. Ostatné znaky sebavedomia nájdeš v článku :  Ako sa prejavuje zdravé sebavedomie.

 

Ako sebavedomie vedie k úspešnému zážitku, tak úspešný zážitok vedie k sebavedomiu / sebadôvere. Aj keď akákoľvek úspešná skúsenosť prispieva k našej celkovej sebadôvere je možné byť si istý v jednej oblasti, ako je napríklad varenie alebo tanec, ale veľmi neistý v inej oblasti ako je matematika alebo rozprávanie na verejnosti.

 

Ak chýba dôvera „opraty“ preberá odvaha. Dôvera operuje v medziach “viem”, odvaha v neznáme, neistote a v strachu. Nemôžem mať sebadôveru skočiť z desať metrovej výšky a ponoriť sa do vody pokiaľ nemám odvahu skočiť z desať metrovej výšky a ponoriť sa. Odvaha je viac vznešená vlastnosť, pretože vyžaduje väčšiu silu. Odvážna osoba má neobmedzené schopnosti a možnosti.

 

Sebaúcta

Sebavedomie a sebaúcta 2

„Úcta“ je odvodená z latinského aestimaru, čo znamená „hodnotiť, vážiť, odhadovať“ a sebaúcta je získavaná poznaním a predovšetkým emocionálnym vnímaním vlastnej hodnoty. Viac než to je to kombinácia čo si myslíme, cítime a ako jednáme a ovplyvňuje náš vzťah k samým sebe, k ostatným a ku svetu.

 

Ľudia so zdravou sebaúctou nepotrebujú uspokojovať vonkajšími vplyvmi ako sú príjem, status, popularita alebo sa opierať o barličky ako je alkohol, drogy alebo sex.

 

Naopak, rešpektujú samy seba, a starajú sa o svoje zdravie, komunitu a životné prostredie. Sú schopní investovať do projektov a ľudí, pretože sa neboja zlyhania alebo odmietnutia. Samozrejme že niekedy sú zranení a sklamaní, ale ich neúspechy ich nepoškodzujú ani nezmenšujú.

 

Vzhľadom na svoju odolnosť sú otvorení obohacujúcim zážitkom a zmysluplným vzťahom, tolerujú riziko, sú pre radosť a radosť rýchlo a akceptujú a odpustia sebe i ostatným.

 

Nauč sa pracovať so sebavedomým a sebaúctou