Získaj odporúčanie na kurz

Na aký kurz by som mal prihlásiť?

Zodpovedaj niekoľko otázok a získaj odporúčanie na kurz
Neviem veľmi ovládať počítač ale chcel/a by som to naučiť
Chcel/a by som vedieť tvoriť webstránky
Som staršia osoba
Chcel/a by som si nájsť lepšiu prácu, naučiť sa ako pripraviť na pohovor
Zaujímalo by naučiť sa viesť ľudí, naučiť sa praktické veci od manažéra
Chcel/a by som sa naučiť lepšie pracovať s kancelárskym balíkom Office
Zaujímalo by ma ako sa cítiť a správať viac sebavedomo, prekonávať prekážky.
Počítač neviem veľmi používať ale rád/rada by som to naučil/naučila
Ak chcete zobraziť výsledky, vyplňte nižšie uvedený formulár