• Odkiaľ pramení túžba vždy mať pravdu?
  • Príklady zo života
  • Ani ja nie som voči tejto „túžbe“ odolný
  • Ako prekonať nutkanie mať „pravdu“