Klávesové skratky môžu veľmi urýchliť prácu s Windowsom. Napríklad nimi môžeš vyvolať aj „skryté funkcie“. Dosť bolo rečí nech sa páči tu máš klávesové skratky. Ak chceš vedieť viac klávesových skratiek pre rôzne verzie Windowsu.

 

Kopírovať, prilepiť a ostatné všeobecné klávesové skratky

 

Stlačením týchto kláves Urobíš
Ctrl + X „Vystrihneš“ vybranú položku.
Ctrl + C Skopíruješ vybranú položku.
Ctrl + V Vložíš vybranú položku.
Ctrl + Z Vráti akciu.
Alt + Tab Prepne medzi otvorenými aplikáciami.
F2 Premenuje vybranú položku.
Alt + Enter Zobrazí vlastnosti vybranej položky.
Ctrl + F4 Zatvorí aktívny dokument.
Ctrl + A Označí všetky položky.
Ctrl + D Vymaže položku a premiestni ju do koša (je ju možné z koša obnoviť).
Ctrl + F5 Obnoví aktívne okno
Shift + delete Úplne zmaže súbor bez presunutia do koša.
Esc Zastaví alebo zanechá aktuálnu úlohu.

 

Klávesové skratky ktoré využívajú Windows logo

 

Stlačením týchto kláves Urobíš
Windows logo tlačidlo Otvoríš štart.
Windows logo + D Zobrazíš  alebo skryješ plochu.
Windows logo + E Otvoríš prieskumník.
Windows logo + I Otvoríš nastavenia.
Windows logo + G Otvoríš herný panel ak je spustená hra.
Windows logo + L Prepneš alebo uzamkneš konto.
Windows logo + P Vyberieš možnosti premietania.
Windows logo + M Minimalizuješ všetky okná.
Windows logo + R Spustíš funkciu „run“ – spustenie príkazu.
Windows logo + Shift + S Urobíš snímok vybranej časti obrazovky.
Windows logo + Tab Otvorí zobrazenie úloh (histórie používania).
Windows logo + Šípka nahor Maximalizuje okno.
Windows logo + Home Minimalizuje všetky okná okrem aktívneho okna.
Windows logo + Medzerník Prepne vstupný jazyk a rozloženie klávesnice.

 

Klávesové skratky prieskumníka

 

Stlačením týchto kláves Urobíš
Ctrl + E Vyberieš pole hľadania.
Ctrl + N Otvoríš nové okno.
Alt + Pravá šípka Zobrazíš nasledujúci priečinok.
Alt + Šípka vľavo Zobrazíš predchádzajúci priečinok.

 

Ak by si chcel naučiť niečo iné  a viac o počítačoch na praktických príkladoch z praxe ťa naučím používať počítač na mojom kurze: Práca s počítačom pre začiatočníkov. Ak ťa zaujímajú skôr časti počítača prehľad ti rozšíri článok: Časti počítača.

 

Nauč sa viac spôsobov ako zrýchliť prácu na počítači!

 

Priznám sa že nepoužívam všetky vyššie spomenuté klávesové skratky. Verím ale ži pomôžu ušetriť hodiny času týždenne.